Uredjenje vrtova i basti
Landscape Architecture  
IDEJNA REŠENJA REFERENCE GALERIJA O NAMA KONTAKT
 
Uređenje dvorišta
Travnjaci
Žardinijere
Fontane
Alpinumi
Enterijerske biljke
Zalivni sistemi
Održavanje
 
 

 

Uređenje travnjaka

Izrada i odrzavanje travnjaka

Travnjak je veoma važan elemenat svakog dvorišta i možemo ga formirati postavljanjem travnog busena (tepih trava) ili setvom.

Ako želite da veoma brzo dobijete lep travnjak, predlažemo izradu travnjaka od livadskog ili sejanog busena upotrebom tepih trave. Prednost ovako izrađenog travnjaka pored brzo postignutog vizuelnog efekta je to što se moze koristiti neposredno nakon formiranja. Za veće površine ekonomičnija je izrada travnjaka setvom za koju koristimo odgovarajće travne mešavine u zavisnosti od potreba (sunce, senka).

Preduslov za kvalitetan travnjak, bilo da se on izradjuje postavljanjem travnog busena (tepih trava) ili setvom predstavlja kvalitetna podloga. Sve pripremne radove (skidanje postojećeg humusa), nasipanje i planiranje humusa, takođe obavljamo u sklopu kompletne usluge.

Priprema terena za postavljanje travnjaka, nasipanje humusa

Priprema podloge je pravi trenutak za postavljanje zalivnog sistema koji će doprineti da Vaš travnjak bude jos lepši i zeleniji. Kada su u pitanu travnjaci, bez obzira na to da li su izrađeni postavljanjem travnog busena od tepih trave ili setvom trave, preporučujemo takozvane "pop-up" zalivne sisteme.

Postavljanje staza od ploca

Paralelno sa izradom travnjaka postavljamo staze od kamenih ploča sa širokim travnim spojnicama u skladu sa Vašim željama i potrebama.

Izrada travnjaka

 

(C)2013 Vrt Beograd.